Monday, 19 December 2011

Kesahan & Kebolehpercayaan

Kesahan merujuk kepada darjah ketepatan proses penaksiran menaksir konsep yang tertentu yang hendak diukur penilai. Kesahan mementingkan kejayaan penaksiran mengukur apa yang hendak di ukur penilai. kesahan boleh dibahagikan kepada 2 iaitu kesahan jenis instrumens dan inferens/ kesimpulan. kesahan intrumens ialah darjah ketepatan instrumen yang mengukur apa yang hendak di ukur oleh penilai sama ada apa yang hendak di ukuritu sesuai, bermakna da berguna. kesahan jenis inferens atau kesimpulan pula ialah instrumen yang sah membolehkan inferens yang betul atau sah dibuat. 

0 comments:

Post a Comment

X suka dengar?? tekan je button stop ~~ sampai hati.. haha